Actievoorwaarden PrijzenFestival

Deze actievoorwaarden zijn geplaatst op 01-06-2024 – V1.0.0.


Algemeen

 • Deze actie is geïnitieerd door Werkplaatstechniek B.V., gevestigd aan de Lange baan 21 te Steenwijk (hierna: Werkplaatstechniek);
 • Deze jubileum actie is geldig van 01-06-2024 t/m 30-06-2024;
 • Deelname aan deze actie staat open voor alle klanten van Werkplaatstechniek die een aankoop doen in de winkel en/of één van onze webshops (Werkplaatstechniek.nl, Houtbewerkingswinkel.nl, Systainershop.nl, Multitool-shop.nl, Abrado.nl en Mafell-shop.nl), tijdens de actieperiode;
 • Om deel te nemen aan de actie, dient de klant een aankoop te doen van minimaal 150 euro exclusief btw in één enkele transactie in onze winkel of in één van onze webshops;
 • Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden;
 • Op deze actie zijn tevens ook de voorwaarden van werkplaatstechniek haar websites van toepassing. Zie hiervoor de algemene voorwaarden op https://www.werkplaatstechniek.nl/delivery-terms
 • Alle personen die deelnemen dienen minimaal 18 jaar oud te zijn en zijn woonachtig in Nederland of België;

Actiedeelname & Winnaars

 • Werkplaatstechniek is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden of de voorwaarden van de actie zelf te wijzigen. Een herziene versie zal indien van toepassing, zo snel mogelijk worden gepubliceerd met versienummer en datum van wijziging;
 • Werkplaatstechniek kan zonder reden van opgave deelnemers uitsluiten van deelname, de actie stopzetten, wijzigen of opnieuw starten;
 • Eventueel verschuldigde kansspelbelasting zal door Werkplaatstechniek worden afgedragen aan de Belastingdienst;
 • Werkplaatstechniek handelt met dit promotionele kansspel in overeenstemming van de Gedragscode promotionele kansspelen;
 • Bij vragen, opmerkingen en/of klachten omtrent deze actie kun je contact opnemen met algemeen@werkplaatstechniek.nl, een van onze medewerkers neemt binnen 5 werkdagen contact met je op;
 • Deelname is uitgesloten voor medewerkers en familieleden van medewerkers van Werkplaatstechniek en/of Fixum Fasteners B.V. alsmede voor op enigerlei wijze direct of indirect in de organisatorische zin betrokkenen bij deze actie;
 • Voorafgaand aan de actie is op onafhankelijke wijze vastgesteld hoe de winnaars worden bepaald;
  • Bij iedere aankoop van 150 euro excl. BTW binnen de gestelde actieperiode neem je deel aan de actie;
  • Ieder individueel factuurnummer is goed voor 1 lotnummer;
  • Aan het einde van de actieperiode zal Werkplaatstechniek alle deelnemende factuurnummers in een geautomatiseerd trekkingssysteem invoeren. Het systeem zal onafhankelijk een winnaar / of winnaars bekend maken. De trekking en bekendmaking zal plaatsvinden op 10 juli 2024;
  • Winnaars worden via een persoonlijk bericht op de hoogte gesteld, door middel van een e-mail, een telefoongesprek of uitnodiging in de winkel;
 • Over de uitslag van de trekking kan niet worden gecorrespondeerd.

Prijzen

 • In de actie periode van 01-06-2024 t/m 30-06-2024 stelt Werkplaatstechniek de volgende prijzen ter beschikking.
  • Makita 14,4 V / 18 V Ventilator met zwenkfunctie - Zonder accu's en lader, in doos t.w.v. €125,00 p/s
  • Kreg werktas t.w.v. €23,80 p/s
  • Fein Best of E-CUT Starlock Wood + Metal t.w.v. €57,50 p/s
  • BTI Dopsleutelset 25-delig t.w.v. €188,77 p/s
  • 2x Festool Koud drinken pakkett t.w.v. €46,10 p/s
  • 2x Klingspor prijzenset (Klingset) met Klingsheads, pet en rugzak t.w.v. €73,85 p/s

Aansprakelijkheid

 • Ondanks de grootst mogelijke zorg die Werkplaatstechniek aan het beheer van haar website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. Werkplaatstechniek is niet aansprakelijk voor enige (gevolgen) schade veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website of links naar de websites van derden;
 • Werkplaatstechniek, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden en/of anderszins door Werkplaatstechniek betrokkenen met betrekking tot deze actie zijn niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect en/of letstel in welke vorm dan ook als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen en/of deelname aan de actie;
 • Werkplaatstechniek is niet aansprakelijk voor enig verlies, vertraging of defect aan of door de gewonnen prijs / prijzen in welke vorm dan ook. Op de gewonnen en/of te winnen prijzen is enkel de gebruikelijk garantie van de fabrikant en/of leverancier van toepassing indien deze bestaat en van toepassing is;
 • Werkplaatstechniek is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de kosten die door de deelnemer aan de actie zijn gemaakt met betrekking tot deelname aan de actie;

Gegevens

 • Alle gegevens die in het kader van de actie worden verwerkt, zullen uiterlijk 180 dagen na verlopen van de actie worden verwijderd en enkel gebruikt worden voor de uitslag van de trekking;
 • Op alle gegevens die verzameld worden in het kader van deze actie zijn de privacy voorwaarden van Werkplaatstechniek van toepassing. Voor meer informatie over deze voorwaarden verwijzen we je naar https://www.werkplaatstechniek.nl/privacy-policy-cookie-restriction-mode/ ;
 • Bij winst van prijzen kan Werkplaatstechniek de winnaars benaderen voor het delen van hun ervaring in woord, afbeelding en/of video. Indien deelnemer hiermee instemt mag deze content door Werkplaatstechniek gebruikt worden in andere promotionele doeleinden.

Toepasselijk recht en geschillen

 • Op deze voorwaarden en betreffende actie is Nederlands recht van toepassing;
 • Eventuele hieruit of uit de actie voortvloeiende geschillen dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle.20 jaar werkplaatstechniek

prijzenfestival verloting
prijzen festival werkplaatstechniek

hoe doe ik mee met prijzenfestival
jubileum demodagen werkplaatstechniek

actievoorwaarden